Select Page

Genuin

Design av magasin og layout.

I samarbeid med Släger Kommunikasjon og Spindelfilm. Utgivelse: 2018.

GENUIN – Et magasin om å leve med en sjelden, arvelig diagnose.

I februar i fjor lanserte Sanofi Genzyme magasinet UNIK, et magasin om å leve med en sjelden diagnose. UNIK ble godt tatt imot av både mennesker som lever med en sjelden diagnose, pårørende og helsepersonell. Derfor ønsket de nå å produsere et nytt magasin som handler mer om arv, familie og genetikk, og som har fått navnet GENUIN.

Magasinet ble lansert under Sjeldendagen 2018. GENUIN har som mål å skape engasjement og økt kunnskap om sjeldenhet.

Om prosjektet

Kunde ønsket en balansert måte å belyse ulike tema knyttet til det å leve med en sjelden arvelig sykdom og å være bærer av en genetisk tilstand. Det skal handle om både livsglede, stå-på-vilje og familiehistorier, men de ønsket også å ta opp de litt mer vanskelige temaene som skam og skyldfølelse, bærerproblematikk, gentesting, nyfødtscreening, å vite eller ikke vite etc.

Magasinet skulle ha fokus på livsglede, livskvalitet og gode, gripende historier om mennesker som lever med en sjelden diagnose. Magasinet har ikke fokus på behandling, men det å leve med en sjelden arvelig sykdom.

Grafisk design og konsulenttjenester

Grønvoll Allé 24

0661 Oslo

Norway