Facebook Community Guide

Design av brosjyre, illustrasjon og layout.

I samarbeid med Släger Kommunikasjon. Utgivelse: 2019.

City Guide – Brosjyre

City Guide for Oslo og København laget av Facebooks egne communities i Oslo og København. Her fikk de ulike facebookgruppene fortelle om sin egen bys skulte skatter som man gjerne ikke finner i vanlige byguider. Produksjon av hver guide på sine egne språk og versjonering av begge til engelsk.

Foto i brosjyre: Johnny Vaet Nordskog og Calle Huth.

Om prosjektet

Design og oppsett av City Guide for Oslo (norsk + engelsk) og København (dansk + engelsk). Den norske guiden starter med et kart jeg tegnet med de ulike bydelene i Oslo uthevet i ulike farger. Det er med på å fremheve at alle de ulike bydelene har mye forskjellig å by på. Fargekodene til bydelene var med videre gjennom hele guiden, brukt på alle stedsnavn, som da hintet tilbake sin respektive bydel. De små fargereferansene gav et lekent uttrykk i en ellers stilren og stram produksjon.

Grafisk design og konsulenttjenester

Grønvoll Allé 24

0661 Oslo

Norway